Międzynarodowe przewozy busem w świetle przepisów

Podróżowanie busem jest niezwykle komfortowe i bezpieczne. Firmy przewozowe takie jak nasza dysponują flotą pojazdów przeznaczonych do odbywania długodystansowych tras i stworzonych z myślą o zapewnieniu wygody wszystkim pasażerom.

Nasze nowoczesne, wyposażone w klimatyzację i wygodne fotele busy pozwalają na szybki i bezkolizyjny dojazd na miejsce. Zajmujemy się organizowaniem indywidualnych oraz grupowych wyjazdów do Niemiec. Przewozimy zarówno osoby udające się tam do pracy, jak i te podróżujące w celach turystycznych.

Bezpieczeństwo pasażerów jest dla nas najważniejsze, dlatego dokonujemy regularnych przeglądów posiadanych aut, współpracujemy z najlepszymi kierowcami oraz biegle orientujemy się w obowiązujących przepisach dotyczących międzynarodowych przewozów busem. Poniżej wyjaśniamy, jakie pozwolenia i opłaty są niezbędne w przypadku świadczenia wspomnianych usług.

Licencje potrzebne do przewozu osób

Podróżowanie busem stanowi korzystną alternatywę dla innych sposobów przemieszczania się. Zadaniem firm zajmujących się międzynarodowym przewozem osób jest dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności. Z obowiązku tego zwolnieni są natomiast pasażerowie. Konieczność posiadania licencji na międzynarodowy przewóz osób zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Przy czym zdobycie licencji na świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego jest niezbędne do wykonywania przewozów pasażerskich w granicach Polski. Licencja ta pozwala na przewóz osób pojazdem przeznaczonym do transportu powyżej siedmiu, ale nie więcej niż dziewięciu osób, łącznie z kierowcą.

Konieczność posiadania licencji umożliwiającej zajmowanie się przewozem osobowym w krajach członkowskich Unii Europejskiej determinuje typ świadczonych usług. W sytuacji przewozu okazjonalnego, czyli do dziewięciu osób, nie jest wymagane zdobycie specjalnych uprawnień. Należy jednak pamiętać, że w pojazdach tych nie wolno montować taksometrów. Zabronione jest również umieszczanie na nich widocznych oznaczeń z nazwą i danymi kontaktowymi przedsiębiorstwa. W sytuacji przewozu większej liczby osób posiadanie licencji stanowi konieczność – wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego w celach zarobkowych wymaga zdobycia licencji wspólnotowej (określa się w niej rodzaj przewozów, na które uzyskuje się pozwolenie). Licencja ta uprawnia także do wykonywania krajowego transportu drogowego.

Licencję na świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego wydaje starosta powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub siedziby spółki, natomiast licencję wspólnotową Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Polskie prawo dotyczące przewozu osób reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140 t.j.). Warto również przed wyjazdem do danego kraju zapoznać się z obowiązującymi w nim przepisami transportowymi.