Czy pasażer przewożony busem podlega ubezpieczeniu?

Podróżowanie busem staje się z roku na roku coraz bardziej popularne. Przemawia za tym duża wygoda podróży, zwiększony komfort jazdy oraz większa elastyczność kierowcy. Wielu pasażerów bierze pod uwagę również kwestie bezpieczeństwa. Jak myślisz, czy jadąc busem, podlegasz ubezpieczeniu?

Podróż busem a ubezpieczenie

Wypadki i kolizje są niestety na drogach zupełną codziennością. Nie ma dnia, aby nie doszło na polskich drogach do tego rodzaju zdarzeń. Nic więc dziwnego, że pasażerowie busów interesują się swoim bezpieczeństwem. W razie niefortunnych okoliczności niezwykle ważne jest to, czy współtowarzysze podróży podlegają ubezpieczeniu.

Jak wiadomo, każdy pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC, aby móc legalnie poruszać się po polskich drogach. Jest to zupełnie niezbędne. Należy wyraźnie zaznaczyć, że pasażer przewożony busem podlega ochronie w ramach polisy. Nie ma wówczas znaczenia, czy podróżowałeś na terenie kraju, czy przykładowo wybrałeś się w podróż busem do Niemiec. Jako przedsiębiorstwo oferujące usługi przewozowe zapewniamy, że cała nasza flota jest stosownie ubezpieczona.

Na co może liczyć pasażer przewożony busem w ramach ubezpieczenia OC?

Jeżeli wskutek wypadku lub kolizji doznałeś jakiejkolwiek szkody, masz prawo żądać od ubezpieczyciela sprawcy jej naprawienia. Chodzi tu zarówno o tzw. szkody na osobie, czyli uszczerbek na zdrowiu, jak i na mieniu, tj. zniszczenie rzeczy. Pamiętaj jednak, że sam musisz zgłosić się do ubezpieczyciela, najczęściej poprzez złożenie stosownego wniosku.

Jako poszkodowanemu przysługuje Ci pewien zakres roszczeń, który uzależniony jest od charakteru powstałej szkody. Może to być przykładowo żądanie zwrotu kosztów leczenia, utraconego zarobku, rehabilitacji czy wypłacenia renty. Możesz również ubiegać się o zwrot kosztów zniszczonych w ramach zdarzenia rzeczy czy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Słowem, wszystko zależy od specyfiki danej niefortunnej sytuacji oraz związanej z nią szkody.